Profile Photo Erin Breithaupt Daytime MBA 2016
evb8@duke.edu
Officer
Profile Photo Nidhi Desai Daytime MBA 2016
nd80@duke.edu
Co-President
Profile Photo Andy Gower Daytime MBA 2016
ajg29@duke.edu
Officer
Olivia Kupfer Daytime MBA 2016
odk2@duke.edu
Officer
Profile Photo Will Sherlock Daytime MBA 2016
wrs13@duke.edu
Co-President
Profile Photo Danielle Sica Daytime MBA 2016
dms90@duke.edu
Other
Profile Photo Dan Tudesco Daytime MBA 2016
djt18@duke.edu
Officer
Profile Photo Cristina Winter Daytime MBA 2016
cvw7@duke.edu
Officer
Thank you to our wonderful sponsors!
HTML5 Icon              HTML5 Icon